Kdy volit Stratteru pro léčbu hyperkinetické poruchy/ADHD

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Články k problematice léčby hyperkinetické poruchy psychofarmaky.

Strattera je nový preparát schválený od dubna 2007 pro léčbu dětí s ADHD v České republice. Dosavadní výsledky studií potvrzují, že atomoxetin (Strattera) je srovnatelně účinný s metylfenidátem (Ritalinem) v redukci symptomů u dětí s ADHD. Je známo, že ne všechny děti reagují příznivě na stimulancia a výskyt některých nežádoucích účinků nebo komorbidních poruch omezuje jejich užití. Atomoxetin byl účinný v redukci symptomů ADHD u pacientů s některými komorbidními diagnózami, jako jsou tikové poruchy, úzkostné poruchy, deprese, porucha opozičního vzdoru nebo enuréza. Strattera v dávce jednou nebo dvakrát denně umožňuje dětem vyhnout se stigmatizaci spojené s opakovaným užíváním Ritalinu ve škole. Protože není stimulans, není spojena s rizikem abúzu a drogové závislosti.

1. část: https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2008/03/12.pdf.

2. část: https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200804-0005.php.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001188668&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychiatrie pro praxi, Roč. 9, č. 3 (2008)