Kdy je indikována léčba infantilních hemangiomů propranololem?

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Infantilní hemangiomy (IH) jsou nejčastější benigní nádory kojenců. I když většina IH má neškodný průběh a 85–90 % spontánně regreduje, některé IH se mohou stát život nebo funkci ohrožující a vyžadují bezodkladnou léčbu. Předchozí standardní léčebné možnosti zahrnovaly systémovou léčbu kortikoidy, v těžkých případech také vinkristin, -interferon α nebo cyklofosfamid, ale všechny uvedené modality mají limitovaný terapeutický benefit se širokým profilem vedlejších nežádoucích účinků a potencionálních rizik. Orální propranolol je poslední moderní léčebná možnost pro komplikované (alarmující) IH s impozantním účinkem a obyčejně s velmi dobrou tolerancí.

Infantile haemangiomas (IH) are the most common benign tumours of infancy. Although most IH are innocuous and 85–90 % regress spontaneously, some may become life- or function-threatening and require immediate treatment. Previous standard therapeutic options include systemic corticosteroids, in severe cases also vincristine, -interferon α or cyclophosphamide, all bearing the risk of serious side-effects. Oral propranolol is a very recent therapeutic option for complicated (alarming) IH with impressive efficacy and generally good tolerance.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201102-0010_Kdy_je_indikovana_lecba_infantilnich_hemangiomu_propranololem.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 2 (2011)