Jsme opravdu hluší?

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek typu úvodníku s tematikou významu naslouchání lékaře pacientovi při vykonávání lékařské praxe.

Když již před sto lety upozorňoval proslulý W. Osler na naši hluchotu, na stetoskop zajisté nemyslel. Mluvil o naší neschopnosti nebo neochotě naslouchat svému pacientovi (nebo jeho zástupcům). Umění vyslechnout pacientův příběh je dlouho považováno za nejdůležitější předpoklad úspěšné lékařské praxe. „Naslouchej pacientovi, on ti sděluje svou diagnózu,“ radil W. Osler svým studentům. Dovednosti, jak naslouchat pacientům, se studenti medicíny učí na lékařských fakultách, v postgraduálním vzdělávání a v praxi od svých konzultantů. Naučit se vyslechnout příběhy pacientů je jádrem dovedností nadějného lékaře, protože více než 85 % diagnóz v ambulantní lékařské praxi může být stanoveno pouze z anamnestických údajů bez další prohlídky nebo vyšetření.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200604-0001.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 7, č. 4 (2006)