Jak se nepřesná anamnéza a diagnóza podílely na pozdním odstranění aspirovaného cizího tělesa

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři prezentují kazuistiku 2,5letého batole, u kterého byla aspirace cizího tělesa diagnostikována až sedmý den od prvních respiračních příznaků. Bronchoskopie flexibilním bronchoskopem prokázala takřka kompletní obturaci pravého hlavního bronchu půlkou burského oříšku. Klinický stav dítěte se po extrakci oříšku výrazně zlepšil, kontrolní rentgen plic prokázal symetrickou transparenci plicní tkáně. Autoři diskutují příčiny pozdní diagnostiky aspirovaného tělesa.

The authors present a case report of a 2.5-old toddler with aspiration of foreign body. Correct diagnosis was obtained on 7th day since onset of initial respiratory symptoms. Flexibile fiberoptic bronchoscopy demonstrated nearly complete occlusion of right main bronchus with a half of peanut. Clinical status of patient had evidently improved since the nut was removed; a control chest radiography showed symmetric transparency of lung tissue. The reasons of late diagnosis are discussed.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200901-0012.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 1 (2009)