Inkluzivní škola [elektronický zdroj] : informační portál zaměřený na začleňování žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Online elektronický zdroj poskytující informace o začleňování dětí cizinců do českých škol, migraci, češtině jako cizím jazyku, principech výuky a dalším. Součástí kazuistiky, studijní materiály a příklady dobré praxe.

Zdroj dat
http://www.inkluzivniskola.cz/