Infekční mononukleóza

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Infekční mononukleóza je známá již od 80. let 19. století, v ČR bylo v  r. 2004 hlášeno 2 684 případů. Nejdůležitějším etiologickým agens je virus Epsteina-Barrové (EBV), syndrom infekční mononukleózy může být vyvolán i cytomegalovirem (CMV). V klinickém obraze dominuje horečka, povlaková angína, lymfadenopatie a hepatosplenomegalie. Nejčastější komplikací je obstrukce dýchacích cest, mohou být i komplikace hematologické, neurologické, kardiální a ruptura sleziny. Závažnou komplikací je Duncanův syndrom. Pro infekční mononukleózu je typická lymfocytóza v krevním obraze a hepatopathie. V diagnostice EBV se používá průkaz heterofilních protilátek (Paul-Bunnelova reakce, Erisconův test), při negativitě u malých dětí průkaz specifických EBV protilátek. Je možná i diagnostika EBV pomocí PCR. V diagnostice CMV je rozhodující průkaz specifických IgM protilátek.

Infectious mononucleosis has been known since the 19th century. 2 684 cases were reported in the year 2004 in the Czech Republic. The most important etiologic agent is Epstein-Barr virus (EBV), infectious mononusleosis syndrome can also be caused by cytomegalovirus (CMV). In clinical picture fever, pseudomembranous tonsillitis, lymphadenopathy and hepatosplenomegaly are the typical signs. Airway obstruction is the most frequent complication but hematological, neurological, cardiac complications and splenic rupture can occur too. Duncan´s syndrome is severe complication. Lymphocytosis in the blood count and hepatopathy are typical findings for infectious mononucleosis. Detection of heterofile antibodies (Paul-Bunnel test, Ericson test) can be used in diagnosis of EBV, in small children with their negative result detection of specific EBV antibodies is necessary. In EBV diagnosis PCR is also possible to use. In diagnosis of CMV the decisive test is detection of specific IgM antibodies.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200505-0005.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 6, č. 5 (2005)