Imunoterapie dětí s recidivujícími respiračními infekcemi

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Recidivující respirační infekce u dětí jsou spojeny s jejich významnou nemocností a jsou také jedním z nejčastějších důvodů návštěvy u lékaře a hospitalizací. Dítě takto nemocné představuje pro pediatra problém terapeutický i preventivní. Je to on, kdo musí rozpoznat, zda recidivující infekce jsou zapříčiněny faktory dítěte (vrozenými či získanými), nebo jsou výsledkem vlivu životního prostředí. Vrozené nebo získané poruchy mohou mít původ neimunologický, nebo vznikají na podkladě imunodeficience. Léčba a prevence těchto infekcí má svoje pravidla a její součástí by měla být včasná cílená antibiotická terapie akutních atak (je-li indikována), dlouhodobá a řádná rekonvalescence, eliminace fokusů a původců infekce. Existuje několik způsobů imunomodulační léčby. Preskripce a aplikace přípravků s imunomodulačním účinkem má probíhat správně, indikovaně a s individuálním přístupem s respektováním všech pravidel imunomodulační terapie.

Reccurent respiratory tract infections in children are associated with significant morbidity and are one of the most common reasons for physician visits and hospitalisation. Children with recurrent respiratory tract infections represent a great challenge for the paediatrician, from both therapeutic and preventive standpoints. He must first determine whether these recurrent infections are because of host-derived factors (inherited, acquired), or are the result of increased environmental exposure. Host-derived factors may be nonimmunological or related to host immunodeficiency. Treatment and prevention of these infections has its own rules and should consist of early, aimed antibiotic therapy acute attacks of infection (if indicated), long and appropriate reconvalescence, elimination of all possible focuses and origins of infection. There are several possibilities of immunomodulating therapy. The prescription and application of each immunomodulation agent should be performed in correct manner only in indicated cases with individual approach to each child taking into account all the rules of immunomodulation therapy.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201205-0005_Imunoterapie_deti_s_recidivujicimi_respiracnimi_infekcemi.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 5 (2012)