Ileus jako projev bochdalekovy brániční kýly v adolescentním věku u pacienta s mentálním defektem

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bochdalekova hernie vzniká, když obsah dutiny břišní vyhřezne přes lumbokostální trigonum bránice do pleurální dutiny. Bochdalekova kýla je u novorozenců vážné onemocnění s poměrně značnou mortalitou. Většinou (80%) se projeví v časném postnatálním období těžkou dušností novorozence. Když se defekt bránice projeví v pozdějším období života, bývá klinická symptomatologie méně dramatická a prognóza obvykle dobrá. Pozdní prezentace Bochdalekovy hernie je vzácné onemocnění. V databázi MEDLINE je méně než sto prací popisujících Bochdalekovu hernii u adolescentů a dospělých pacientů. Autoři prezentují sedmnáctiletého chlapce s progredující retardací psychomotorického vývoje, u kterého Bochdalekova brániční kýla byla příčinou ileózního stavu s rozvojem septicko-toxického šoku.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200505-0015.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 6, č. 5 (2005)