Hypertenze dětského věku a její vztah k inzulinové rezistenci

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Závažnost hypertenze spočívá v tom, že je významným rizikovým faktorem rozvoje inzulinové rezistence. Cílem práce bylo stanovit u skupiny dětí s primární hypertenzí průměrné hodnoty homeostatických indexů HOMA a QUICKI a porovnat je se skupinou zdravých dětí. Bylo vyšetřeno 28 dětí s primární hypertenzí a 29 dětí s fyziologickými parametry jako kontrolní skupina. Průměrná hodnota indexu HOMA u kontrol byla 1,7, zatímco u hypertoniků byla 2,65. Průměrná hodnota indexu QUICKI u kontrol byla 0,36, zatímco u hypertoniků byla 0,34. Hodnoty obou indexů u dětí s hypertenzí naznačují možný posun k inzulinové rezistenci. Výsledky ukazují možnost zhodnocení stavu inzulinové senzitivity z hladin glykemie a inzulinemie pomocí homeostatických indexů HOMA a QUICKI, což je využitelné i v pediatrické praxi. V praxi se jeví jako lépe použitelný index QUICKI, který vykazuje užší interval spolehlivosti, a tím menší variabilitu hodnot.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200704-0010.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 8, č. 4 (2007)