Hirschsprungova choroba jako příčina chronické zácpy

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři prezentují devítiletou pacientku s perzistující obstipací, bolestmi břicha, meteorizmem a občasným zvracením, která byla hospitalizována pro rozvoj fekalomu v levém meso-hypogastriu. Rektomanometrické vyšetření prokázalo chybění anosfinkterického reflexu a irigoskopický nález potvrdil extrémní dilataci orální části sigmoideální kličky a colon descendens. Byla provedena levostranná hemikolektomie podle Swensona a kolo-anální anastomóza side-to-end. Peroperační histologické vyšetření resekátu potvrdilo diagnózu Hirschsprungovy choroby.

The authors present a 9-year-old patient with persistent constipation, abdominal distension, pain and intermittent vomiting, who was admitted to the hospital because of progress of fecaloma in the left meso-hypogastrium. Anorectal manometric study showed the absence of internal anal sphincter relaxation and contrast enema radiographs has confirmed extreme proximal sigmoideum and colon descendens dilatation. Swenson´s operation with left hemicolectomy and coloanal anastomosis side-to-end was performed. Intraoperative histological examination of resected bowel verified diagnosis of Hirschsprung´s disease.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200904-0015.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 4 (2009)