Exogenní lipoidní pneumonie – medicínský hazard polykačů ohně

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Exogenní lipoidní pneumonie je neobvyklé poškození plic, které je zapříčiněné inhalací nebo vdechnutím tukových látek. Autoři prezentují vzácný případ akutní exogenní lipoidní pneumonie šestnáctiletého „polykače ohně“, který vdechl tukové látky v průběhu své světelné show. Diagnóza byla stanovena na základě anamnézy expozice olejové látky, klinických dat a radiologických nálezů.

Exogenous lipoid pneumonia is an uncommon condition caused by inhalation or aspiration of a fatty substance. Authors present a rare case of acute exogenous lipoid pneumonia in a 16-year old fire-eater who aspired fatty substance during his flame-blowing show. Diagnosis was made on the basis of a history of oily substance exposure, clinical data and radiological findings.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201304-0017_Exogenni_lipoidni_pneumonie_8211_medicinsky_hazard_polykacu_ohne.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 4 (2013)