Ewingův sarkom – vzácná příčina bolestí kloubů a kostí

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Prezentujeme klinický průběh 15leté pacientky s metastazujícím Ewingovým sarkomem do kostní dřeně. MR vyšetření potvrdilo změny ve dřeni dlouhých kostí a molekulárně genetické analýzy odhalily charakteristickou a specifickou translokaci pro Ewingův sarkom (11;22) (q24;q12) s vytvořením fuzního genu EWSR1.

Here we present the clinical course of a 15-year-old patient with metastatic Ewing sarcoma to bone marrow. MRI confirmed changes in the marrow of long bones and molecular genetic studies revealed sensitive and specific Ewing sarcoma translocation (11;22) (q24;q12) with creation of fusion gene EWSR1.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201202-0016_Ewinguv_sarkom_8211_vzacna_pricina_bolesti_kloubu_a_kosti.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 2 (2012)