Evaluace efektivnosti postupů blízkých dramaterapii, dramice (výchovné dramatice) a osobnostně-sociálnímu výcviku v pregraduální přípravě speciálních pedagogů

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice evaluace efektivnosti postupů blízkých dramaterapii, dramice (výchovné dramatice) a osobnostně-sociálnímu výcviku v pregraduální přípravě speciálních pedagogů.

Valenta, Milan. Evaluace efektivnosti postupů blízkých dramaterapii, dramice (výchovné dramatice) a osobnostně-sociálnímu výcviku v pregraduální přípravě speciálních pedagogů. Arteterapie, 2009, 17, 28-33. ISSN 1214-4460.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001257361&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Arteterapie, č. 17 (2009)