Dětská a adolescentní psychiatrie

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Monografická publikace k problematice dětské a adolescentní psychiatrie.

Hort, Vladimír et al. Dětská a adolescentní psychiatrie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 492 s. ISBN 978-80-7367-404-5.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001798686&local_base=CNB