Chronické bolesti břicha u dětí a adolescentů

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Recidivující chronické bolesti břicha dětí a adolescentů jsou jednou z nejčastějších situací, které přicházejí v klinické praxi. Ačkoliv diferenciální diagnostika je široká, podrobná anamnéza a fyzikální vyšetření v kombinaci s rutinními laboratorními vyšetřeními vedou ke správné diagnóze. Cílem terapie je zmenšit stres a napětí u dítěte s umožněním jeho normální aktivity a školní docházky. K dispozici je dietní, psychologická a farmakologická léčba. Nezbytné bývá dlouhodobé sledování dítěte, lékařská kontrola symptomů a opakované ujištění a podpora pacienta a jeho rodiny.

Chronic abdominal pain of childhood and adolescence is one of the most common, yet challenging conditions encountered in clinical practice. Although the differential diagnosis is broad, a comprehensive history and physical examination in combination with routine scree ning laboratory evaluation should lead to an accurate diagnosis. The goal of the therapy is to decrease stress or tension for the child while promoting normal patterns of activity and school attendance. Dietary, pharmacological and psychological therapies are available. Long-term follow-up to assist medically in symptom control as well as provision of reassurance and support may be necessary.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200903-0003.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 3 (2009)