Chráněné bydlení pro lidi s hluchoslepotou : mezinárodní pracovní konference Olomouc, květen 2007 : sborník referátů

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference věnované problematice chráněného bydlení pro lidi s hluchoslepotou.

Štěrbová, Dana, ed. Chráněné bydlení pro lidi s hluchoslepotou: mezinárodní pracovní konference Olomouc, květen 2007: sborník referátů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 100 s. Sborníky. ISBN 978-80-244-1762-2.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001788476&local_base=CNB