Cévní mozkové příhody u dětí – 1.

Autor/ka
Josef Gut
Lenka Kocinová
Jan Pajerek
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou v dětském věku vzácným onemocněním, jejich průběh bývá ovšem někdy velmi dramatický. Zhruba stejným zastoupením ischemických a hemoragických příhod se liší od proporcionality dospělého věku. Za vznikem CMP stojí široké spektrum příčin, takže v akutní fázi vedle rychlého morfologického ujasnění stavu (CT, MRI) je třeba pátrat po rizikových faktorech – vedle známých z medicíny dospělých (hypertenze, dyslipoproteinémie, diabetes) zvláště cévní anomálie, trombofilní stavy, srdeční patologie, metabolické poruchy, abúzus drog. Rychlá a správná diagnostika je předpokladem včasné terapeutické intervence. https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200803-0003.php.

Ve druhém díle věnovaném centrálním mozkovým příhodám u dětí jsou prezentovány tři průběhem poněkud atypické kazuistiky. V prvním neobvyklém případě byl velmi pravděpodobně příčinou ischemické příhody uvolněný nástěnný trombus vzniklý traumatickou masáží arterie carotis communis. Ve druhém případě statisticky nízkoriziková známá AV malformace v povodí arteria cerebri posterior vedla k rozsáhlému krvácení s rozvojem subdurálního levostranného hematomu a fatálnímu konci. Ve třetím raritním (dosud v českém písemnictví nepublikovaném) případě je prezentováno kombinované talamicko-intraventrikulární krvácení u 3týdenního dosud zdravého donošeného nerizikového novorozence. Proti literárním předpokladům následný vývoj tohoto dítěte probíhá bez psychomotorické retardace a postiženíepilepsií. https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200804-0013.php.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200803-0003.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 9, č. 3 (2008)