Bezpečnost ošetřovatelských postupů – zhodnocení správného umístění gastrické sondy u novorozenců a kojenců

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zhodnocení, zda je gastrická sonda zavedená správně, je důležitý a obtížný proces. Používá se mnoho metod, ale sestry na odděleních si nejsou jisté, která z nich je ta nejlepší a nejbezpečnější. Protože se u nás touto problematikou prozatím nikdo hlouběji nezabýval, vyhledala jsem doporučení UK National Patient Safety Agency (NPSA) z roku 2005 a pensylvánské Patient Safety Authority z roku 2006, které tímto nabízím sestrám k praktickému využití.

Assessing whether gastric feeding tube have been correctly placed is an important and difficult proces. Many different methods have been recomended, but nurses are not sure which of them is the most accurate. There is no relevant studies in Czech databases, so I have used the recommendation of the UK National Patient Safety Agency (NPSA) from the August 2005 and Pennsylvania Patient Safety Authority (2006) and I offer it to nurses for the practical use.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201001-0013_Bezpecnost_osetrovatelskych_postupu_8211_zhodnoceni_spravneho_umisteni_gastricke_sondy_u_novorozencu_a_koj.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 1 (2010)