Asistent pedagoga v edukaci dětí a žáků se sociálním znevýhodněním

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek ve sborníku věnovaný problematice asistentů pedagogů v kontextu vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním.

Bartoňová, Miroslava. Asistent pedagoga v edukaci dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 7-17. ISBN 978-80-7368-654-3.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001231731&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami, Ostrava : Ostravská univerzita, 2009