Arteriální trombóza u desetileté dívky

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Prezentujeme zcela raritní případ desetileté pacientky, u které se vyskytla rozsáhlá trombóza všech tří bércových tepen. Vzhledem ke kritické ischemii nakonec podstoupila amputaci končetiny pod kolenem. Při pátrání po příčině byla zjištěna přítomnost antifosfolipidového syndromu a pozitivita anti ds-DNA protilátek, které by mohly svědčit pro rozvíjející se systémový lupus erythematodes.

Authors present rare case of extensive arterial thrombosis in 10 years old girl. Thrombotic occlusion of all tibial arteries did not respond to any of antithrombotic and thrombolytic therapy and due to critical ischemia and related complications called for amputation of lower limb below the knee within 10 days after admission to the hospital. Extensive investigation revealed antiphospholipid syndrome with positivity of anti ds-DNA, anti cardiolipin and anti Beta-2 Glycoprotein-I antibodies as a reason for acute fulminant limb thretaning thrombotic event on the background of incipient systemic lupus erythematosus.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201303-0012_Arterialni_tromboza_u_desetilete_divky.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 3 (2013)

Vybrali jsme pro vás: