Anaplastický velkobuněčný lymfom jako příčina uzlinového syndromu třísla

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři referují tříletou pacientku s anaplastickým velkobuněčným lymfomem, který se manifestoval uzlinovým syndromem pravého třísla. Morfologické, imunohistochemické a cytogenetické vyšetření lymfatické tkáně uzliny potvrdilo diagnózu ALCL s CD30 a ALK1 pozitivitou.

The authors present a case report of 3 year-old patient with anaplastic large cell lymphoma presenting with inguinal lymphomegaly. Morphologic, immunohistologic and cytogenetic analysis of lymphoid tissue confirmed diagnosis of ALCL with CD30 and ALK1 positivity.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201003-0015_Anaplasticky_velkobunecny_lymfom_jako_pricina_uzlinoveho_syndromu_trisla.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 3 (2010)