Akutní nekrotizující pankreatitida navazující na léčbu valproátem sodným

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři popisují pětiletého chlapce s epilepsií léčenou valproátem sodným, při které se rozvinul obraz akutní nekrotizující pankreatitidy s výpotky v dutině břišní a v obou pleurálních dutinách. Po zvládnutí šokového stavu byl pacient léčen konzervativně, což vedlo současně k úpravě zvětšeného pankreatu s nekrotickým ložiskem a normalizaci několikanásobně zvýšených hodnot sérových amyláz a lipáz.

 

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200702-0011.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 8, č. 2 (2007)