Zpřísnění podmínek osvojení dětí příbuznými vláda odmítla

Datum publikace: 26. 02. 2020
Periodikum:
advokatnidenik.cz
Vláda dne 24. února 2020 zaujala negativní stanovisko ke změnám v novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Odmítla návrh, aby prověřováním způsobilosti procházeli i žadatelé o osvojení nebo o pěstounskou péči dítěte z řad příbuzných a blízkých.

Změna by měla podle předkladatelů vyloučit bezpečnostní rizika, která za současného stavu mohou dětem hrozit. „Nezletilé dítě může získat do péče i nebezpečný psychopat nebo jinak duševně nezpůsobilá osoba, čemuž nasvědčují i zveřejněné případy fatálních důsledků svěření nezletilých dětí do péče neprověřených příbuzných,“ napsali v důvodové zprávě.

Kabinet ale poukázal na to, že o náhradní rodinné péči vždy rozhoduje soud. „Je oprávněn a povinen prověřit jak situaci dítěte, tak žadatelů. Je tedy na zvážení soudu, jaké důkazy bude provádět,“ stálo v návrhu usnesení. Vláda míní, že už nyní existuje dost kontrolních mechanismů, které mohou odhalit hrozbu, že péče nebude v souladu se zájmem dítěte.

Kvůli chybným formulacím by se navíc týkalo odborné posouzení jen těch příbuzných, kteří podají žádost o zprostředkování pěstounské péče prostřednictvím úřadu sociálně-právní ochrany dětí. „Neřeší situace, kdy dítě u příbuzných již pobývá na základě dohody s rodiči, po opuštění rodiči nebo na základě předběžného opatření,“ stojí ve stanovisku pro zákonodárce.

Celý text najdete zde: https://advokatnidenik.cz/2020/02/24/zprisneni-podminek-osvojeni-deti-pribuznymi-vlada-odmitla/