Zneužívání dětí. Tabu, které má zmizet

Datum publikace: 25. 10. 2011
Periodikum:
Lidové noviny
Veronice bylo dvanáct, když svěřila kamarádce tajemství: její otčím často zaměňoval roli náhradního otce za mileneckou. Dívka o tom, že ji nevlastní otec pohlavně zneužívá, dlouho poslušně mlčela. Nevlastní otec ji vydíral a ona sama se styděla o tom, co se doma děje, mluvit.

Když se ale od Veroničiny kamarádky o zneužívání dozvěděla třídní učitelka, šlo už vše rychle. Policie rozjela vyšetřování, muže vzala do vazby a dívku vyslechla. Lékařské vyšetření potvrzovalo dívčinu verzi, nic tak nestálo v cestě, aby byl nevlastní otec potrestán. Jenže pak přišel zvrat. "Dívka vzala na nátlak matky výpověď zpět," popisuje příběh jedné z chráněnek Marie Vodičková z Fondu ohrožených dětí (FOD). "Uvedla, že měla poměr s někým cizím. Matka jí dávala za vinu, že zůstaly bez prostředků," vzpomíná.

Tyran se tak vrátil z vazební cely domů a dívka musela do ústavní péče. "Žít pod jednou střechou s násilníkem pro ni bylo neúnosné, tak začala utíkat," vypráví Vodičková. Ročně narazí jen v azylových domech FOD pracovníci na desítky dětí s obdobným příběhem. Policejní statistiky hovoří dokonce o stovkách zneužitých dětí. Jisté ovšem je, že řada dětských obětí se do oficiálních tabulek ani nedostane. "Statistiky jsou jen špičkou ledovce, ve skutečnosti půjde o mnohem vyšší číslo," míní Zuzana Baudyšová z Nadace Naše dítě. "Jde o vůbec nejskrytější formu násilí na dětech, která se jen velmi složitě odhaluje," říká. Pod hlavičkou vlády má proto v příštích týdnech propuknout kampaň zaměřená proti sexuálnímu násilí na dětech. Cílit má přímo na potenciální oběti zneužívání – malé děti.

"K mnoha případům dochází i v úplných rodinách, což je velice nebezpečné," vysvětluje nutnost osvěty zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. "Zneužívání dětí je u nás stále tabu, dochází k tomu častěji, než si myslíme," dodává.

Kampaň by měla dostat téma sexuálního násilí na dětech z okraje zájmu jak vlády, tak i veřejnosti. "Chybí systematická diskuse na toto téma," říká zmocněnkyně. Odhady expertů přitom říkají, že nějaké formě sexuálního násilí čelilo každé páté dítě v Evropě. Až 85 procent obětí navíc svého trýznitele zná, ale bojí se jej odhalit úřadům.
Intenzivní agitace by podle Šimůnkové mohla povzbudit oběti, aby se s traumatickým zážitkem svěřily. "U nejmenších dětí může mít kampaň preventivní účinek," myslí si. Za pravdu jí dávají i nestátní organizace, které se v problematice týrání dětí dlouhodobě angažují. "Oběti se dozví, že v tom nejsou samy, a snad i to, jak mají situaci řešit," chválí iniciativu Vodičková.

Podle Zuzany Baudyšové z Nadace Naše dítě je zase cenné, že autoři kampaně zaměří pozornost přímo na děti. "Určitě je užitečné, aby děti měly povědomí o tom, co je zneužívání, i o tom, jak se v takovém případě zachovat. Mělo by to být součástí běžné výchovy," míní Baudyšová.

Kampaň podle odborníků odpovídá na dlouholetou mezinárodní kritiku. Organizace spojených národů Česku vytýká, že se tuzemské úřady dostatečně nevěnují ohroženým dětem, ať už jde o týraní nebo umísťování do ústavů.

Během akce by si měli tuzemští experti vyříkat, co brání efektivnějšímu potírání zločinů páchaných na dětech. Jedním z témat, která by na semináři mohli otevřít, je výslech dětí.
"V mnoha případech bývá výpověď dítěte zpochybňována," říká Vodičková. Pro vyšetřovatele bývá těžké rozeznat případy, kdy dítě říká pravdu a kdy je pouze manipulováno jedním z rodičů.

Stovky obětí ročně

  • Za loňský rok evidují statistiky MPSV bezmála 800 zneužitých dětí. Třetina z nich přitom čelila sexuálnímu násilí opakovaně.
  • Zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková proto nyní odstartuje kampaň, která má do čtyř let negativní čísla zvrátit.
  • V první fázi chystá brožury do školek, které vyjdou na půl milionu korun; další miliony mají pak spolykat televizní spoty.

Celé znění článku naleznete na: www.lidovky.cz

 

> další zprávy z médií