Výzva pro rodiče, aby po dobu trvání nouzového stavu potlačili vzájemné spory

Datum publikace: 10. 04. 2020
Periodikum:
praha15.cz
Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců a Unie rodinných advokátů společně vyzývají rodiče, aby po dobu trvání nouzového stavu ve věcech péče o jejich nezletilé děti - potlačili vzájemné spory a všechny síly věnovali pokusu o dohodu; respektovali a dodržovali opatrovnické dohody a soudní rozhodnutí; ustoupili od silových řešení pomocí například trestních oznámení nebo návrhů na zahájení nových soudních sporů a stížností na OSPOD.

Pokud má jeden z rodičů v péči nezletilé dítě a jeho předávání je objektivně spojeno se zdravotními riziky, kupř. s cestováním veřejnými dopravními prostředky na delší vzdálenost či setkáváním s dalšími zdravotně rizikovými osobami, pak má v souladu s rodičovskou odpovědností nabídnout druhému rodiči odpovídající alternativu styku v podobě častého kontaktu za pomocí komunikačních technologií (telefon, e-mail, WhatsApp, Messenger, Skype, Duo apod.) doplněnou pravidelným podáváním informací o životě a zdraví dítěte druhému rodiči. V této souvislosti apelujeme na slušnost, ohleduplnost, pocit společné odpovědnosti a snahy, aby i dítě přežilo tuto nelehkou dobu bez stresů a rodičovských konfliktů, naopak s vědomím, že je oběma svými rodiči chráněno. Umožněním alternativy neosobního kontaktu posílí rodič v dítěti pocit bezpečí a důvěry v oba své rodiče. Současná situace je nepochybně pro mnohé rodiče složitá též po ekonomické stránce. Přesto by měli podobně velkoryse přistupovat k plnění vyživovacích povinností, pomáhat si navzájem a vycházet si vstříc.

Věříme, že nouzový stav a omezení, komplikující výkon péče o děti, brzy pominou. Nevylučujeme, že rozumné a vlídné chování rodičů v průběhu výjimečné situace může opatrovnický soud rozhodující o dítěti v budoucnosti vzít v úvahu. Stejně tak by ale mohl přihlédnout ke snahám využít nouzový stav k zásahům do práv druhého rodiče.

Držíme rodičům i jejich blízkým palce a oceňujeme, pokud jsou schopni se v současné velmi náročné době na péči o dítě dohodnout.

Celé znění článku již bohužel není dostupné.

Související články na portálu Šance dětem:

Dívka s plyšákem a nekomunikující rodiče