V Česku přibývá chudých i dětí vyrůstajících v neúplných rodinách

Datum publikace: 12. 03. 2020
Periodikum:
denik.cz
Více než desetina lidí žijících v České republice trpěla loni příjmovou chudobou. Celkem se to týkalo 1,06 milionu osob. Oproti roku 2018 se jejich podíl zvýšil. Vyplývá to z výsledků pravidelného šetření životních podmínek domácností, které provádí Český statistický úřad (ČSÚ).

Zatímco u nejstarší sledované generace tak v neúplných rodinách vyrůstalo pouze jedenáct procent odpovídajících, mezi respondenty z té nejmladší to bylo už 16,8 procenta. Postupně ovšem rostla i životní úroveň dětí z jednotlivých generací. Zatímco v době, kdy vyrůstala, si nemohla dovolit strávit prázdniny v letním táboře více než čtvrtina lidí, u dnešních dvacátníků to bylo jen šestnáct procent. Podobně odpovídali respondenti průzkumu na otázku, zda si jejich rodina mohla dovolit denně maso. I zde bylo rozložení otázek podobné.

Šetření se ale zaměřovalo především na současné životní podmínky domácností. Jednak z nich vyplynulo, že se jim výrazně zvýšily příjmy. Podle posledních měřených dat měly předloni k dispozici 195 100 korun na osobu na rok. Meziročně se tato částka zvýšila o 12 700 korun. „Velký problém vyjít s penězi mělo v minulém roce čtrnáct procent domácností, přičemž v roce 2018 to bylo osmnáct procent. Týká se to zejména samoživitelek s dětmi a žen starších 65 <a, které žijí samy,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Celý článek najdete zde: https://www.denik.cz/ekonomika/chude-deti-cesko-20200310.html