V České republice nejsou dostupné služby pro oběti sexuálního násilí

Datum publikace: 31. 05. 2021
Periodikum:
advokatnidenik.cz
V Česku nejsou dostupné podpůrné služby pro oběti sexuálního násilí. Neexistuje specializované centrum pomoci, kam by se mohly obrátit. V provozu není ani krizová linka. Uvádí to poslední zpráva o speciálních službách a podpoře pro ženy, kterou vypracovala evropská ženská síť proti násilí WAWE.

Zmiňuje to také nová národní strategie rovnosti žen a mužů s opatřeními na příštích deset let, kterou schválil kabinet. Tento dokument počítá se zřízením služeb ve čtyřech velkých městech či s krizovou linkou a osvětou, ale i s analýzou trestů pro pachatele. Cílem je mimo jiné zvýšit nízký podíl ohlášených znásilnění a dalších násilných činů.

WAWE v poslední zprávě z roku 2019 zkoumá dostupnost služeb ve 46 zemích Evropy. Sexuální násilí přestavuje podle odborníků traumatickou zkušenost, proto je potřeba zvláštní přístup. Podporu by měl proto poskytovat speciálně vyškolený personál, zahrnovat by měla psychologickou pomoc, terapii, právní poradenství i lékařské vyšetření.

Podle zprávy WAWE i podle vládní strategie v Česku neexistuje jediné centrum pro oběti sexuálního násilí. V provozu není ani zvláštní krizová linka. V celé zemi je dohromady 96 lůžek v utajených azylových domech či bytech. Evropská zpráva uvádí, že ČR tak na počet obyvatel chybí 91 procent azylových míst. V republice fungují dvě poradny pro oběti sexuálního násilí. „V tomto případě tedy chybí 96 procent služeb doporučeného standardu,“ uvádí vládní strategie. V ČR jsou centra pro oběti domácího násilí či pro oběti trestných činů.

Celý článek najdete zde: https://advokatnidenik.cz/2021/05/28/v-ceske-republice-nejsou-dostupne-sluzby-pro-obeti-sexualniho-nasili/

Související články:
plyšáci