Tři čtvrtiny rodičů si myslí, že by měl stát přispívat na jazykové vzdělávání

Datum publikace: 09. 01. 2020
Periodikum:
feedit.cz
Česká republika by se měla podílet na financování jazykového vzdělávání svých obyvatel. Výsledky vyplývají z výzkumného šetření agentury STEM/MARK, které proběhlo mezi více než šesti sty studenty a rodiči. Přestože v jiných zemích Evropy je podpora státu samozřejmostí, v Česku stále nikoliv.

Znalost cizího jazyka není jen soukromá záležitost. Stupeň jeho zvládnutí ovlivňuje prosperitu společnosti a stát by se tak měl na jazykovém vzdělávání podílet i finančně nad rámec školní výuky, například formou půjček na jazykové pobyty. S tímto názorem souhlasí 76 % oslovených rodičů a 82 % dětí. "Z výzkumu vyplývá, že veřejnost vnímá angličtinu s velkým odstupem před dalšími jazyky jako zdaleka nejperspektivnější jak pro cestování, tak pro kariéru i pro studium v zahraničí. Více než tři čtvrtiny rodičů (76 %), kladou na jazykové vzdělávání důraz a trvají na tom, aby jejich děti zvládly cizí jazyk přinejmenším na komunikační úrovni. Pro 22 % oslovených rodičů je důležité, aby jejich potomek mohl v cizím jazyce komunikovat bez jakýchkoli kompromisů," uvedla k výsledkům průzkumu Monika Petrásková, Country Manager ve společnosti EF Education First, Česká republika.

Necelou čtvrtinu rodičů (24 %) lze naopak zařadit mezi technooptimisty: kloní se k názoru, že výuku jazyků v dohledné době částečně anebo úplně vyřeší technologie, jako jsou mobily, proto podle nich není třeba věnovat studiu jazyků obzvláštní pozornost. Mezi dětmi je podíl technooptimistů ještě vyšší (30 %), mají na sebe také menší nároky, co se týče úrovně zvládnutí jazyka na té nejvyšší úrovni (13 %), než na ně mají jejich rodiče. Rodiče na studium cizího jazyka u svého dítěte ročně vynaloží necelých 5 tisíc korun, do jazykového pobytu v cizině jsou však ochotni investovat výrazně vyšší částku

Z porovnání forem výuky jazyků vychází jako zdaleka nejefektivnější pobyt v zemi, kde se mluví příslušným jazykem. Myslí si to polovina studentů i rodičů. S velkým odstupem následuje u studentů kurz v jazykovce v ČR (15 %) a individuální výuka/konverzace s rodilým mluvčím (14 %) – obě tyto formy překvapivě překonávají i školní výuku (10 %). Rodiče vidí konverzaci s rodilým mluvčím (19 %) obdobně efektivní jako školní výuku (18 %). V pořadí vytoužených destinací pro studium angličtiny dominují u studentů Velká Británie (75 %), USA (67 %) a Kanada (37 %). Británie drží primát i u rodičů (76 %), další země následují až s velkým odstupem – USA (48 %) a Kanada je v podstatě narovno s Austrálií (23 a 22 %).

Celý článek najdete zde: https://feedit.cz/2020/01/08/tri-ctvrtiny-rodicu-si-mysli-ze-by-mel-stat-prispivat-na-jazykove-vzdelavani/

Související články na portálu Šance Dětem