Transgender a duševní zdraví: Školní prostředí může tranzici usnadnit, ale i zkomplikovat

Datum publikace: 14. 07. 2022
Periodikum:
wave.rozhlas.cz
Donedávna byla transgender pohlavní identita zařazena mezi psychiatrické diagnózy. O tom, jaký vliv má na duševní zdraví a jak může celý příběh mladého transgender jedince usnadnit nebo naopak zkomplikovat školní prostředí, mluví v Diagnóze F výzkumnice a psychoterapeutka Pavla Doležalová.

O tom, že jsou věci jinak, než okolí očekává, má dítě jasno poměrně brzy, někdy už v předškolním věku. Téma odlišné pohlavní identity se pak zvýrazňuje v pubertě. První, komu se dítě svěřuje, jsou většinou kamarádi, spolužáci nebo i učitelé. Cestou ke zdravému vývoji je podle psychoterapeutky respekt. „Je potřeba to nechat na tom dítěti, je to hotová osobnost, důležitá je i citová vazba s rodiči, zejména s matkou,“ říká. am, kde tranzice není umožněna nebo ji něco významně komplikuje, může docházet k sebepoškozování, objevují se sebevražedné myšlenky a je-li přítomná predispozice, mohou se rozvinout duševní poruchy. Samotná transgender identita už však podle aktualizované mezinárodní klasifikace nemocí MKN 11 psychiatrickou diagnózou není. 

Celý článek najdete zde: https://wave.rozhlas.cz/transgender-a-dusevni-zdravi-skolni-prostredi-muze-tranzici-usnadnit-ale-i-8784103

Nohy dívek