Test ČVUT: Mamataxi je pro děti škodlivé

Datum publikace: 05. 07. 2019
Periodikum:
Mladá fronta Dnes
Myslí to dobře, ale svým dětem tím ve výsledku škodí. Rodiče, kteří vozí své děti do školy autem, jim chtějí zajistit co nejbezpečnější a nejpohodlnější cestu z domova. Dítě se ale nadýchá množství zplodin, přijde o jednu z možností, jak se začlenit do kolektivu, a navíc také o přirozený pohyb.

Před modřanskou školou v květnu vědci z ČVUT změřili emise. Zjistili přitom až desetinásobek běžných hodnot nebezpečných látek z aut. 

Projekt magistrátu Čistou stopou Prahou uspořádal měření emisí při ranním dovážení školáků do školy u Základní školy Na Beránku v Praze 12. Toto měření prokázalo desetinásobky běžných hodnot nebezpečných pevných částic, které putují do ovzduší při parkování a rozjíždění vozů. 
Takzvané mamataxi (nebo i tatataxi), jak se rodičům, kteří dělají taxikáře svým dětem, říká, je v Praze poměrně rozšířené. Podle orientačního průzkumu organizace Pražské matky zhruba čtvrtinu dětí v metropoli vozí do školy rodiče autem. 

Auto jako plynová komora 

V modřanské škole se pak na toto téma i debatovalo. "Jak udusit vaše děti? Začněte tím, že máte co největší auto s co největší spotřebou. Vozidlo udržujte v co nejhorším technickém stavu. Po nastartování nechte motor běžet na volnoběh a otevřete zadní dveře, ať výfukové plyny naplní celou kabinu, pak je zavřete, čímž pro vás a vaše děti vznikne dokonalá plynová komora, a vyrazte," s nadsázkou říká Michal Vojtíšek z ČVUT, který se dopravou a zplodinami z ní zabývá. Podle něj velké dávky škodlivin vdechují děti už při jízdě po frekventovaných pražských ulicích. Jejich spolužáci, kteří autem nejezdí, přitom v této rizikové půlhodině dýchají násobně menší množství škodlivin. 
Z měření vyplynulo, že koncentrace prachových částic se ustálily několik minut po začátku výuky, tedy po osmé hodině. Přicházející dětitak dýchaly škodlivé výpary. 
Vojtíšek upozornil, že existují emise z výfuků dvojího druhu. Pevné částice, které se před školou vyskytovaly až desetkrát více než obvykle, působí sice krátkou dobu, ale jsou nebezpečné. 
Způsobují například rakovinu, ale také infarkt nebo poškození mozku včetně alzheimera. Ty druhé, skleníkové plyny, naopak nejsou tak rychle odbouratelné a akutně zdraví nebezpečné, zato způsobují globální oteplování a negativní klimatické změny – nejznámější z nich je oxid uhličitý. 
Projekt Čistou stopou Prahou uspořádal už v dubnu měření, které srovnával jízdu MHD s cestou autem. Prokázalo se, že cestování veřejnou dopravou je z hlediska dýchání emisí až dvakrát příznivější než cesta autem. 
"Při cestě autem bylo naměřeno průměrně 51 600 částic na cm3, naopak při cestě veřejnou dopravou to bylo pouze 27 600 částic na cm3," vysvětluje Lukáš Eršil, koordinátor projektu Čistou stopou Prahou. 

Lepší vztahy i fyzička 

Pro děti má však jízda autem i další nevýhody. Před školou zhoustne doprava a chůze je tak nebezpečnější. Psychologové upozorňují, že dítě může při cestě do školy navázat lepší vztahy a začlenit se do kolektivu. "Já navrhuji více dětí na cestu společně. Právě proto, aby si mohly říct, co je v daném dni čeká, přeladit se na dětský kolektiv, užít si možná i ranní legraci," říká k tomu dětská psycholožka Ilona Špaňhelová. Mnozí nicméně tvrdí, že jízda autem naopak přidá rodičům čas, který mohou strávit se svým dítětem. "Samozřejmě pokud chtějí dítě a rodiče jezdit autem, je to jejich volba, jejich domluva. Nejsem si však jistá, zda v ranním běhu a kolotoči je to doba ještě na to, aby si rodiče spolu s dětmi popovídali," dodává psycholožka. Cesta pěšky do školy je také přirozeným pohybem. 
V září se v Praze uskuteční druhý ročník akce, kterou pořádá organizace Pražské matky Pěšky do školy. Vzdělávací instituce v metropoli se tak mohou přihlásit do soutěže o třídu, kde žáci nejvíce chodí.

Celý článek najdete zde: https://www.mfdnes.cz/