Statistika nelže. Sebevraždy mladých jsou tu nejčastější z celé EU

Datum publikace: 20. 11. 2011
Periodikum:
parlamentnilisty.cz
Každý rok se počet sebevražd u mladistvých zvyšuje. Dokonce statistika ukázala, že počet sebevražd nebo jen pokusů o sebevraždu je v ČR nejvyšší z celé EU.

Důvodem, proč děti chtějí skončit se životem může být mnoho. Nejčastěji je to však z rodinných důvodů, kdy mají špatné nebo žádné zázemí doma. Dalším častým důvodem jsou partnerské vztahy, škola nebo problémy se zařazením do kolektivu. Studie dětských sebevražd jsou rozděleny do dvou skupin, první od 5 do 14 let a druhá od 15 do 19 let. Ale u nás byly zaznamenány nejmladší děti desetileté. "V dětském věku jsou motivem hlavně problémy ve škole, ale i v rodině, zatímco u dospívajících rodinné konflikty dominují, ale už se tam objevují i problémy v partnerských vztazích. Pro adolescentní věk jsou sebevražedné pokusy typické. Většího počtu pokusů o sebevraždu se dopouštějí dívky, zatímco u dokonaných sebevražd dominují chlapci," uvedl primář dětsképsychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol Jiří Koutek pro Tyden.cz. Další články v rubrice Statistika ZDE Mnohdy úmysl zemřít nemusí být jednoznačný. Někdy dotyčné jen láká dát "život v sázku". Jelikož se v chlapcích obecně ukrývá větší agresivita, používají agresivnější metody k ukončení svého života, výrazně převažuje oběšení. Naopak dívky sahají k aktu sebevraždy častěji než chlapci, jenže používají méně tvrdé způsoby. Nejčastěji pak léky. Častými rizikovými faktory, které zvyšují pravděpodobnost sebevraždy je komplikovaná rodinná situace, rodinné konflikty, osobnostní rysy. V poslední době se rozšiřuje tzv. sebepoškozování. Formy sebepoškozování mohou být různé, nejčastěji však děti sáhnou po žiletce. Někdy to může být i pálení cigaretou nebo polykání předmětů.

Celý článek naleznete na adrese: https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Statistika-nelze-Sebevrazdy-mladych-jsou-tu-nejcastejsi-z-cele-EU-214569.

> další zprávy z médií