Speciální pedagogové se bouří

Datum publikace: 01. 11. 2011
Periodikum:
Lidové noviny
Nedávno schválila vláda koncepci sociální integrace, jak ji navrhla Agentura pro sociální začleňování. Jde o materiál, který popírá a destabilizuje systém vzdělávání žáků se speciálními potřebami, tvrdí Asociace speciálních pedagogů a vydala prohlášení, které přetiskujeme.

Asociace speciálních pedagogů vyjadřuje svůj nesouhlas s materiálem s názvem "Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011– 2015", který je vytvořen Odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agenturou) pod vedením Martina Šimáčka, předkládán Monikou Šimůnkovou, zmocněnkyní vlády pro lidská práva, a který byl v minulých dnech schválen vládou.

Materiál je ve své podstatě, byť se to některým čtenářům nemusí zdát, textem nedemokratické povahy, preferujícím pouze jednu část našich občanů, eufemisticky pojmenovanou "se sociálním znevýhodněním", na úkor všech ostatních, kteří potřebují naprosto stejný zájem a podporu. Svým pojetím ještě více eskaluje již tak vypjatou atmosféru mezi některými skupinami obyvatel.

Jednoznačně nejobšírnější kapitolou (více než třicet stran textu, oproti všem ostatním o délce tři až šest stran) je ta, která se zabývá školstvím, přesněji speciálním školstvím a systémem péče o ohrožené děti.

Tento zájem bychom jistě kvitovali, pokud by byl text na úrovni nepostrádající odbornost a vyváženost potřeb všech dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami a dětí ohrožených prostředím, v němž vyrůstají. Jelikož tomu tak není a návrh mnoha opatření k podpoře dětí jedné skupiny je zároveň potlačováním práv na vzdělávání a zdravý vývoj skupin ostatních, musíme tento veskrze tendenční text zjednodušující vše odmítnout v předkládané podobě.

Je nám líto, že se vládní Agentura pro sociální začleňování rozhodla "vlamovat" do otevřených dveří ke spolupráci na dalším pozitivním rozvoji našeho školství a místo dialogu s odbornou veřejností militantně protlačuje kroky vedoucí k jednostranným a neefektivním řešením.

Dlužno jen podotknout, že scestnost metod typu "kde chybí argument, musí být síla" byla mnohokrát prokázána.

Petice pro premiéra a ministra školství

Prohlášení se šíří formou petice s tím, že po ukončení podpisové akce má být doručeno předsedovi vlády Petru Nečasovi a ministrovi školství Josefu Dobešovi.
Dokument, na který prohlášení reaguje, si můžete přečíst na www.socialni-zaclenovani.cz v záložce dokumenty.

Celé znění článku naleznete na: https://www.lidovky.cz/

 

> další zprávy z médií