Sociální pedagogové jsou krokem v následování vyspělých vzdělávacích systémů, říká jeden z nich

Datum publikace: 16. 12. 2021
Periodikum:
irozhlas.cz
Česká republika je dlouhodobě kritizována, že má neúměrně vysoké nerovnosti ve vzdělávání. Školství nefunguje jako sociální výtah, jeho prostřednictvím se nedá příliš zlepšovat postavení dítěte, ale spíše replikuje postavení rodiny, ze které to dítě pochází, upozornil v rozhovoru pro Radiožurnál programový ředitel EDUIN Miroslav Hřebecký.

Jakým způsobem podle Vás zasáhla pandemie do současného školství?
U nás, když člověk pochází z nepříliš zdařilé rodiny, tak to má ve škole poměrně těžké. Kvůli covidu to ještě narostlo, protože ta škola, která se snažila o určitou sociální kompenzaci, byť omezenou v porovnání se zahraničím, tak přestože se o to v normální výuce snažila, tak díky covidu byla od toho úplně odříznutá a dítě bylo ponecháno na vzdělávání v rodině.

Učitel na dálku v distanční výuce to mohl těžko ovlivnit. Takže pokud byl někdo z neúspěšného rodinného zázemí a neměl studijní motivaci z nějakých externích důvodů, tak zůstal úplně odkázán na rodinu, která se moc nezajímala a podle toho to taky vypadá.

Čili můžeme říct, že nám ty nerovnosti ve vzdělávání zásadním způsobem ještě více narostly. A ještě více se znásobil ten podíl dětí, které mají tu nerovnost vlivem právě negativního rodinného zázemí nebo obecně nepodnětného rodinného prostředí.

Celé znění zprávy: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/socialni-pedagogove-rozhovor-psychologie-skolstvi-skoly_2112112201_dok

Školní třída

Související články: