Smutná statistika. Týrání u nás zažívají desetitisíce dětí

Datum publikace: 06. 11. 2019
Periodikum:
bety.cz
Týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v Česku každoročně přibývá. Ročně je hlášeno kolem 9 tisíc případů. Odhaduje se, že skutečný počet je 10x vyšší. Ročně dokonce na následky špatného zacházení několik dětí zemře. Alarmující je, že fyzického, psychického a sexuálního násilí se přitom na dětech nejčastěji dopouští někdo z rodiny dítěte nebo z jeho nejbližšího okolí.

Dětské krizové centrum (DKC) už 25 let pomáhá dětem trpícím syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (tzv. syndrom CAN: Child Abuse and Neglect). Nejčastěji řeší případy sexuálního zneužívání dětí (25 %), násilí souvisejícího s rozvodem rodičů (22 %) nebo ohrožujícího chování dospělých (20 %), například z důvodu alkoholismu či drogové závislosti či jako důsledku gamblerství.

Případy násilí páchaného na dětech

  • Sexuální zneužívání: 25 %
  • Rozvodová problematika: 22 %
  • Ohrožující prostředí: 20 %
  • Fyzické týrání: 8 %
  • Psychické týrání: 2 %
  • Jiná problematika: 23 %

Zdroj: Dětské krizové centrum

„Valná většina případů zůstane skryta. Sexuálním zneužíváním jsou dnes ohroženy děti už ve věku 3 až 6 let. Dle statistik Dětského krizového centra jsou pachatelé sexuálního zneužívání osoby z rodiny (62 %) a lidé z blízkého okolí (27 %). V případech fyzického týrání se dokonce jedná o členy rodiny v 93 % případů a u psychického týrání to je 94 %. Nahlášených a řešených případů každoročně přibývá. Musíme velmi šetrně pracovat nejen s oběťmi, ale i s celým rodinným systémem, protože jakýkoli necitlivý krok může mít zdrcující vliv na celou rodinu,“ shrnuje pětadvacetiletou praxi Zora Dušková, klinická psycholožka a ředitelka DKC.

Celý článek najdete zde: https://www.bety.cz/deti-a-rodina/clanky/24101/Smutna-statistika-Tyrani-u-nas-zazivaji-desetitisice-deti

Schoulená dívka