Sexuální zneužití přizná jen čtvrtina dětských obětí, tvrdí psycholožka

Datum publikace: 28. 11. 2011
Periodikum:
regiony24.cz
Jen čtvrtina dětí - přesněji 25,7 procenta - které se staly oběťmi sexuálního zneužití, se s touto skutečností svěří dospělým.

V rámci pondělní konference zaměřené na sexuální násilí páchané na dětech to uvedla ředitelka pražského Dětského krizového centra, psycholožka Zora Dušková.

"V České republice vznikla na toto téma celá řada studií. Podle té, kterou zpracovala Eva Vaníčková v roce 1998, se obětí zneužívání stala každá třetí dívka a každý pátý chlapec," říká Dušková. Většina případů se podle ní odehraje přímo v rodině. "Nejvíce dětí, konkrétně 60 procent, je zneužito některým ze svých nejbližších. Případy zneužívání, odehrávající v rodinném kruhu, mají své kořeny už v útlém věku dítěte, to je přitom nezřídka zneužíváno dlouhodobě. Obětí jsou hlavně dívky, přičemž tyranem nebývá osoba, která by trpěla deviací. Právě tato skutečnost bývá problémem v následném dokazování," popsala Dušková typický případ sexuálního útisku.

Připomněla, že k sexuálnímu zneužívání může docházet i v takzvaně dobrých rodinách. "Nejde o problém, který by se týkal jen nefunkčních rodin, pachatelé sexuálního zneužívání se často rekrutují z osob s dobrým postavením, do nichž bychom to nikdy neřekli," zdůrazňuje Dušková. Ze zkušeností šéfky krizového centra vyplývá, že nadpoloviční většina, konkrétně 56 procent, zneužitých dětí byla vystavena sexuálním útrapám od svých biologických otců. Otčímům patří až druhá příčka na pomyslném žebříčku četnosti případů zneužití. Ve 23 procentech se zneužívání dopustili nevlastní otcové. Sexuální zneužívání mají na svědomí i dědečci. "Dědové bývají aktéry sexuálního zneužívání v desetině případů.

Celé znění článku naleznete na: http://www.regiony24.cz/14-138082-sexualni-zneuziti-prizna-jen-ctvrtina-detskych-obeti--tvrdi-psycholozka

 

> další zprávy z médií