Rozvod by měl být bez soudu, jen u notáře, prosazují právníci

Datum publikace: 27. 12. 2019
Periodikum:
novinky.cz
Rozvodem v České republice končí více než polovina sňatků. Často přicházejí zdlouhavé střety a nezřídka jsou do nich zatahovány také děti. Některé svazky se ale dohodnout dokážou a své záležitosti vypořádají bez sporů. Přinejmenším tito lidé by podle některých právníků měli mít možnost ukončit svazek u notáře a nemuseli by procházet soudním soukolím, navíc když jsou soudy zahlceny těmi, kteří shodu najít nedokážou a potřebují k tomu vyšší instanci.

"Nechci manželství nijak znevažovat. Pokud je vás ale někdo schopen oddat během pěti minut na zelené louce, nechápu, proč řešit rozvody v talárech u soudu," řekl už dříve soudce a dnes ústavní soudce Jaromír Jirsa. U notáře by mohlo jít všechno raz dva. Jeden papír, dva podpisy, notářské potvrzení a hotovo. Odpůrci takových nesporných notářských rozvodů tvrdí, že to by pak manželství bylo jako holubník: dneska ano, zítra sbohem. Zastánci míní, že doba se stejně zrychluje a vleklý, byť nesporný proces rozvodu ještě více administrativně zatěžuje justici.

"O nic se nepřete a stejně musíte k soudu, to je divné. Na všem jsme byli dohodnuti. Děti jsme naštěstí neměli. Od podání žádosti jsme na verdikt rozvodového soudu čekali tři měsíce. Přitom jsme se vůbec o nic nesoudili," líčí svou zkušenost Petr Busta z Prahy. Ani nesporné rozvody u notáře však na ministerstvu spravedlnosti na pořadu dne nejsou. Úřad pouze uvažoval o tom, že by notář mohl potvrzovat dohody rodičů o poměrech nezletilého pro dobu po rozvodu ve formě vykonatelného notářského zápisu. "Nakonec jsme se však přiklonili k méně formálnímu a méně nákladnému způsobu uzavírání těchto dohod v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. Kompetence soudu rozhodovat o rozvodu a v případě nedohody rodičů také o poměrech nezletilého však má být zachována," sdělil Právu Martin Bačkovský z tiskového odboru.

Případné zrušení výlučné pravomoci soudu rozhodovat o rozvodu manželství by mělo být podle něho ještě předmětem další diskuse. "Zároveň však vycházíme ze stávajícího stavu, jímž by měla být také určitá snaha o smíření manželů, k čemuž by měl soud přispívat. V této oblasti však hodláme dále sledovat vývoj v jiných evropských zemích a analyzovat možnosti případných změn," dodal Bačkovský.

Čas na vychladnutí horkých hlav

Notář Pavel Bernard z Brna upozorňuje, že jinde v Evropě rozvody, ve kterých není žádný spor, u notáře probíhají, je ale důležité stanovit časovou prodlevu mezi podáním žádosti a sepsáním rozvodových dokumentů. "Takovou lhůtu bychom měli mít proto, aby případné horké hlavy vychladly a každý měl možnost si rozvod ještě rozmyslet. Tato lhůta je v evropských státech běžně kolem dvou týdnů, takže urychlení rozvodu je stále oproti několikaměsíčním rozvodům v ČR markantní," dodává notář.

Komplikovanější to je s dětmi v manželství. Tam odborníci poukazují, že dva týdny jako lhůta, zda se manželé opravdu dobře dohodli, nemusí stačit. Jestli jsou poměry rodičů skutečně nastaveny tak nesporně a pro děti vyhovujícím způsobem, jak tvrdí, může ověřit odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) na obcích. Podle právníka Karla Havlíčka by soud neměl řešit rozvody vůbec, ani ty sporné. Říká, že by to měla dělat např. na to připravená autorita na obci. "Manželství by mělo být rozváděno, když musí být rozvedeno, tam, kde bylo také sezdáno," tvrdí Havlíček.

To místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala k tomu před časem ještě přidal námět, že ani společné jmění manželů by nemuselo vznikat rovnou, automaticky ze zákona, a že by manželé měli být u notáře poučeni, co tento institut obnáší, a teprve poté k němu svolit, nebo si majetek předem určit například podílovým spoluvlastnictvím.

Celý článek najdete zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/rozvod-by-mel-byt-bez-soudu-jen-u-notare-prosazuji-pravnici-40308181

Související články na portálu Šance Dětem