Rozštěp není důvodem k potratu ani k zoufalství

Datum publikace: 15. 05. 2012
Periodikum:
doktorka.cz
Moderní ultrazvuková vyšetřovací technika umožňuje zjištění rozštěpu obličeje u plodu od 16. týdne gravidity a později.

Na dotaz rodičů "Je rozštěp důvodem k interupci?" je odpověď různá, dle přístupu jednotlivých lékařů. Odpověď dr. Vokurkové zní vždy: "Není." Většina rozštěpů obličeje vzniká izolovaně již po vytvoření mozkové a nervové soustavy. Vada je dobře léčitelná a v naší zemi desítky let velmi dobře léčená.

U dětí se nejedná o postižení celkového vývoje ani o postižení intelektu, jsou stejně "chytré". Jen špatně vedenou výchovou, strachem, neláskou, schováváním, obavami z pomluv apod. mohou děti zaostávat. Jedná se o tzv. negativní psychosociální vliv na rodinu. Více v kapitole o psychosociálním vývoji.
Současně je však nastávajícím rodičům nutno zdůraznit, že léčení vady není jednoduché a je dlouhodobé do dospělosti.
Jediným lékařským důvodem doporučení o přerušení těhotenství je současný výskyt několika vrozených vývojových vad, z nichž další je závažná.

Co je příčinou vzniku rozštěpů

Na vzniku rozštěpů se podílejí vždy faktory zevní, vnitřní a jejich kombinace.
Vnitřní genetická zátěž se přitom podílí na vzniku obličejového rozštěpu jen u 20 %dětí, u dalších asi 20 % jedinců se vada projeví při skryté vrozené zátěži působením silného zevního faktoru. Více než polovina vývojových vad tedy vzniká působením zevních činitelů jako nová mutace.

Celé znění článku najdete na https://rodina-deti.doktorka.cz/rodina-deti/rozstep-neni-duvodek-k-potratu-ani-k-zoufalstvi

dívka s melounem