Rozdíly v doporučeních pedagogických poraden by měl sladit nový systém řízený ministerstvem školství

Datum publikace: 16. 01. 2020
Periodikum:
romea.cz
Doporučení pedagogických poraden k poskytování podpůrných opatření pro handicapované děti by od příštího roku mohli posuzovat pracovníci, které by tím pověřilo ministerstvo školství. Úřad to navrhl v novele zákona, která je nyní v připomínkovém řízení.

Opatření by podle něj mělo vést k omezení nynějších rozdílů v práci poraden v různých krajích. Do systému podpory znevýhodněných žáků by se dle novely měl zapojit více také úřad sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Doporučení z poraden v různých regionech se dle ministerstva mohou nyní velmi lišit. Jeho analýza zjistila, že rozdíly v počtech předepsaných opatření, mezi která patří třeba přidělení asistenta, doučování či různé pomůcky, jsou u podobných žáků v krajích mezi jedním a devatenácti. Ministerstvo nemá možnost tento systém řídit, což podle něj způsobuje nerovnosti a neúčelné rozdělování peněz.

"Navrhován je proto vznik posuzujících pracovišť, zřízených ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které sjednotí postup doporučování podpůrných opatření," popsalo záměr. Okruh doporučení, kterých by se nutnost posouzení měla týkat, by chtěl úřad stanovit v prováděcím předpisu. Posuzující osoba by měla mít na vyjádření k doporučení lhůtu 30 dnů. Při jejím překročení by doporučení začalo platit i bez posouzení. Tímto opatřením chce ministerstvo zamezit zbytečným průtahům.

Při posuzování doporučení by kontrola měla spolupracovat s poradnou i školou a měla by mít možnost vyzvat poradnu k úpravě. Komunikace by v budoucnu měla fungovat prostřednictvím plánovaného informačního systému vzdělávání. Ministerstvo si od navrhovaných změn slibuje i snížení administrativní zátěže škol. Přispět by k tomu mělo také jasné vymezení případů, kdy je třeba zajistit informovaný souhlas rodičů.

Návrh předpokládá větší zapojení sociálních pracovníků v případech, kdy rodiče v rozporu se zájmy dítěte nevyhledají nebo odmítnou pomoc poradny. Pokud by nereagovali na doporučení školy navštívit poradnu ani po písemném oznámení do 30 dnů od jeho doručení, měla by škola zajistit poskytnutí poradenství sama. Zároveň by o tom měla informovat OSPOD. Sociální úřad by pak měl dát škole či poradně do tří měsíců vědět, zda se dle zákona jedná o ohrožené dítě a jak to bude dále řešit.

Celý článek najdete zde:

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/rozdily-v-doporucenich-pedagogickych-poraden-by-mel-sladit-novy-system-rizeny-ministerstvem-skolstvi