Rodičovský příspěvek v roce 2021. Kdy na něj máte nárok a kolik můžete získat?

Datum publikace: 12. 01. 2021
Periodikum:
motherclub.cz
Zakládáte rodinu a chcete vědět, jak vás stát podpoří v období po skončení mateřské dovolené? Rodičovský příspěvek můžete pobírat až do 4 let věku dítěte. Čtěte, jaká je jeho výše, zda na něj máte nárok a jak o něj zažádat.
Obrázek
Žena s prázdnou peněženkou

Co je rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek je jednou ze sociálních dávek, kterou u nás vyplácí Úřad práce ČR podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Jeho cílem je pokrýt náklady na výživu a ostatní potřeby dítěte a rodiny.

Rozdíl mezi mateřskou dovolenou a rodičovským příspěvkem

Peněžitý příspěvek v mateřství je dávkou nemocenského pojištění a trvá v případě narození jednoho dítěte 28 týdnů, v případě dvojčat a vícerčat 37 týdnů. Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory. Zatímco na mateřskou má nárok pouze ten, kdo řádně odváděl nemocenské pojištění, na rodičovský příspěvek má nárok každý. Pokud máte nárok na mateřskou dovolenou, nastupujete na ni 6 až 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. Na rodičovský příspěvek získáváte nárok buď po skončení mateřské, nebo po porodu.

Výše rodičovského příspěvku 2021

Celková částka rodičovského příspěvku v rámci péče o jedno dítě představuje 300 000 Kč. Pokud se vám narodí dvě a více dětí, celková suma se zvyšuje na 450 000 Kč.

O měsíční částce, kterou budete za péči o své nejmladší dítě pobírat, můžete do jisté míry rozhodnout sami. Konkrétní měsíční částku udává výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství či nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Maximální výše rodičovského příspěvku se odvíjí od výše uvedeného vyměřovacího základu. Pokud alespoň u jednoho z rodičů 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu k datu narození dítěte převyšuje 10 000 Kč, můžete stanovit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do částky, která udává právě 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu.

Celý článek najdete zde: https://motherclub.cz/rodicovsky-prispevek-v-roce-2021-kdy-na-nej-mate-narok-a-kolik-muzete-ziskat/

Související články:
Žena s prázdnou peněženkou