Radnice spustila unikátní projekt „Na počátku záleží“…

Datum publikace: 23. 11. 2021
Periodikum:
pardubicezive.eu
Vzbudit zájem dětí o problematiku vztahů v rodinách a ukázat „zdravý“ pohled dětí na vztahy v rodině je cílem pilotního projektu pardubické radnice, který připravila pro žáky základních škol v Pardubicích v úzké spolupráci s Poradnou pro rodinu Pardubického kraje a Pedagogicko-psychologickou poradnou Pardubice. Tým psychologů by měl v rámci debat ozřejmit žákům ve věku 11 až 12 let, kam až nezdravé rodinné vztahy mohou dojít a jak zásadně mohou dítě a jeho další vývoj ovlivnit a narušit.

„Pardubické základní školy budou letos věnovat část své výuky v pátých třídách tématu rodiny a důležitosti vztahů na počátku lidského života. V našich pátých třídách je v letošním školním roce 988 žáků a my bychom jim všem chtěli dát možnost probrat důležitost vztahových vazeb v rodině s odborníky, neboť na počátku života skutečně záleží – ze zažitých vzorců v rodině se těžko vystupuje a ovlivňují celý náš život. Otevřené debaty na toto citlivé téma se konají postupně v každé z našich škol v třídních kolektivech volnou a dětem srozumitelnou podobou, seriál debat jsme odstartovali koncem října a zpětná vazba naznačuje, že je to správný preventivní krok,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za školství a sociální politiku města Jakub Rychtecký s tím, že diskuzí projekt nekončí, neboť v rámci projektu vznikly také webové stránky www.napocatkuzalezi.cz, které poskytují komplexní informace o problematice a další důležité odkazy na dané téma, kam se mohou dotyční v případě potřeby obrátit pro pomoc.

Celý článek najdete zde: https://www.pardubicezive.eu/radnice-spustila-unikatni-projekt-na-pocatku-zalezi/

Související články:
rodina