Radim Uzel: Rizika moderního tmářství

Datum publikace: 18. 12. 2012
Periodikum:
novinky.cz
Od starověku slyšíme povzdechy nad zkažeností mládeže. Každé rodičovské generaci se zdá, že žila mravněji než její děti.

A co teprve vnuci? Hotová sodoma a gomora! I když to se zkažeností mládeže nebude asi tak horké, není možné rezignovat na preventivní programy, které ji pomáhají chránit před negativními jevy. Týká se to hlavně drogové závislosti, sexuálně přenosných nemocí, nechtěného těhotenství a gamblerství.

V České republice otěhotní každý rok několik dívek mladších 14 let. Hráčská nebo drogová závislost může u dětí vzniknout ještě o něco dříve. Proto třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna, sponzoruje už 18 let výchovné akce Řekni drogám Ne. Zúčastnilo se jich přes milión mladých lidí ve věku 13–17 let. Připadá vám 13 let přehnaných? Lepší poučení o dva roky dříve než o pět minut později.

Ale ne všichni rodiče sdílí tento názor. V jednom malém moravském městě napsal rozhořčený rodič stížnost řediteli školy. Tato výchova prý „uráží postoje, které v této oblasti zastává katolická církev i řada jiných lidí respektujících přirozený mravní zákon“. Žádá postih jedinců, kteří takovou přednášku objednali.

Celé znění článku najdete na: https://www.novinky.cz/clanek/zena-vztahy-a-sex-radim-uzel-rizika-moderniho-tmarstvi-175819.

dívky s mobilem