Průměrný věk prvorodiček v Česku je 28 let

Datum publikace: 22. 07. 2020
Periodikum:
zdravezpravy.cz
Loňské údaje z 88 porodnických zařízení v Česku ukázaly, že klesá podíl novorozenců s nízkou porodnickou hmotností. Také, že v Česku dále významně klesá podíl vícečetných porodů. Překvapením ale asi není, že v ČR dlouhodobě klesá i počet narozených dětí.

V roce 2019 se v Česku narodilo 112 tisíc dětí. Odhady hovoří, že v roce 2030 se jich narodí ještě méně, zhruba kolem 90 tisíců. Z dat dále vyplývá, že i když se v ČR zvyšuje průměrný věk žen při narození prvního dítěte, je tento průměrný věk žen nižší než v EU. Průměrný věk prvorodiček v ČR je cca 28 let.

Podle Ministerstva zdravotnictví ČR dobrá zpráva je, že Česko má jednu z nejnižších perinatálních úmrtností v Evropě. To je úmrtí dětí v děloze či v prvním týdnu života. V minulém roce to byly čtyři děti na 1 000 porodů. Dlouhodobě nízkých hodnot, cca tři procenta ze všech porodů, dosahuje také podíl záchranných operací na konci porodu. Jde o takzvané vaginální extrakční operace. "V posledních šesti letech také pozorujeme pokles podílu novorozenců s porodní hmotností pod 2500 gramů," uvádí autor dat a vedoucí Perinatologického centra Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí Petr Velebil.

Dobré výsledky porodnictví hlásí i v případě porodů císařským řezem. I jejich počet se v Česku drží pod evropským mediánem. V roce 2019 činil podíl těchto porodů 4,2 procenta. Podíl císařských řezů na porodech přitom od roku 2000 stoupal, zastavil se v roce 2015 na zhruba 26 procentech a pak začal klesat. "Císařský řez je nesmírně důležitá metoda, kterou potřebujeme pro záchranu života a zdraví. Někdy se ale použije zbytečně," vysvětluje Petr Velebil.

Celý článek najdete zde: https://www.zdravezpravy.cz/2020/07/22/prumerny-vek-prvorodicek-v-cesku-je-28-let/