Příspěvek na dítě 5000 Kč: Kdo má nárok, co se počítá do příjmů a jak žádat?

Datum publikace: 06. 06. 2022
Periodikum:
podnikatel.cz
Příspěvek 5000 Kč na dítě se bude vyplácet rodičům s příjmy do 1 milionu korun. Do příjmů se oproti původnímu plánu bude počítat více věcí.

Vláda příspěvek schválila

Vláda ve středu na druhý pokus schválila návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě ve výši 5000 Kč . Kabinet o něm jednal už minulý týden, zákon však obsahoval řadu chyb, byl v rozporu s právem EU a ministerstvo práce a sociálních věcí ho tak muselo přepracovat. Oproti původně předloženému návrhu tak došlo k některým změnám.

Kolik bude příspěvek činit

Výše příspěvku bude činit 5000 Kč na každé dítě.

Jaké podmínky musíte splnit

Na příspěvek budou mít nárok rodiče (nebo rodič), se kterými dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije a kteří měli v roce 2021 příjmy do 1 milionu Kč hrubého a mají trvalý pobyt a bydliště v ČR (jak dítě, tak rodiče). Příspěvek se bude vyplácet na děti, které k 1. srpnu 2022 nedovršily 18 let věku. Příspěvek se rovněž bude vyplácet na děti narozené od 2. srpna do konce roku 2022.

Celý článek najdete zde: https://www.podnikatel.cz/clanky/prispevek-na-dite-5000-kc-kdo-ma-narok-co-se-pocita-do-prijmu-a-jak-zadat/#h22

Související články:

peníze