Příspěvek 5000 korun na každé dítě schválili poslanci. Kdo na něj dosáhne a jak a kde podat žádost?

Datum publikace: 16. 06. 2022
Periodikum:
maminka.cz
Příspěvek 5000 Kč na dítě, kterým chce vláda pomoci rodinám, schválila zrychlenou formou Poslanecká sněmovna. Kdy a jak začne příjem žádostí? A jak se bude posuzovat příjem rodičů? Známe konkrétní podmínky pro tuto finanční dávku.

Mimořádný příspěvek má rodičům alespoň trochu pomoci zvládnout stále rostoucí inflaci, především zdražování potravin a základních potřeb, energií, pohonných hmot, ale i výdajů souvisejících se školou nebo péčí o děti. Jednorázový příspěvek je ve výši 5000 korun bez jakéhokoli krácení. To znamená, že se nebude danit, nemůže být také předmětem dohody o srážkách ze mzdy. Příspěvek se nebude započítávat ani do takzvaného rozhodného příjmu, který se zjišťuje pro nárok na některé jiné sociální dávky.

Jak rodiče příspěvek obdrží?

Tuto jednorázovou finanční dávku dostanou rodiče dětí do 18 let bezhotovostně na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Rodiny s více dětmi, které splňují podmínky, dostanou 5000 Kč na každé takové dítě. Na příspěvek 5000 korun dosáhnou děti, „které k 1. srpnu 2022 nedovrší 18 let věku.“ U dětí, které se letos narodily nebo ještě narodí, jsou pravidla následující: žádat mohou nejen rodiče dětí, které se narodily do 1. srpna 2022, ale také těch, které se narodí od 2. srpna do 31. prosince 2022. A jak se bude posuzovat střídavá nebo společná péče obou rodičů po rozvodu? Zjednodušeně řečeno, bude se posuzovat příjem toho rodiče, který podá žádost jako první.

Celý článek najdete zde: https://www.maminka.cz/clanek/prispevek-na-kazde-dite-5000-pridavky-na-dite-inflace-pomoc-pro-rodiny-kde-a-jak-podat-zadost-podminky

Související články:

Matka chová dítě