Poporodní deprese u mužů: proč to i mladí otcové mohou mít těžké?

Datum publikace: 07. 08. 2020
Periodikum:
motherclub.cz
Co se za poporodní depresí skrývá a proč k ní u mužů vlastně dochází? Jak se staví společnost k mužům, kteří nedokáží dostát svým závazkům a postarat se o rodinu?

Mezi hlavní příznaky deprese u mužů i u žen patří smutek, plačtivost, poruchy nálad, nervozita a podrážděnost, beznaděj, velká fyzická únava a neschopnost nic dělat, nespavost nebo naopak velká spavost, často se také objevuje apatie, nezájem o partnera či partnerku a o projevy náklonnosti, lhostejnost, citová oploštělost, pocit, že je člověku všechno jedno – rezignace na život. To může vyústit až v neschopnost prožívat každodenní život, pečovat o dítě, anebo deprese mohou vést až v pokus o sebevraždu. Typické jsou také fyzické projevy jako bolesti hlavy, páteře a svalů, nevolnost, poruchy trávení, nechutenství a podobně. I když se deprese u mužů mohou projevovat stejně jako u žen, nemají přímý dopad na dítě, protože matka s těžkou poporodní depresí není schopna pečovat o své dítě a už vůbec ne ho kojit. Deprese u muže však může ovlivnit chod celé domácnosti a především narušit vztah se svým dítětem. Deprese v každé rodině často stojí i za rozpadem partnerských vztahů a rozvrácením rodiny. Málokdo z mužů si však přizná, že má nějaký problém a svou situaci vlastně nijak neřeší. Obzvláště v případě, kdy žena po příchodu z porodnice potřebuje opravdu pomoct a muž selhává v roli manžela i otce, což muže ještě více deprimuje.

Co prožívá muž po narození dítěte?

Muži o svých pocitech a starostech obvykle moc nemluví. Nechávají si vše pro sebe a snaží se své potíže řešit sami. Mladí muži, kteří se třeba brzy stali otci, se tak ocitli pod velkým tlakem a pokud situaci nezvládají, společnost se na ně dívá skrze prsty. Ženám se obecně v tomto věnuje více pozornosti. Mají nárok na to mít deprese, protože donosily a porodily dítě, v jejich těle probíhá celá řada hormonálních změn, celodenně pečují o své dítě a také jej kojí. Ale co muži? Jako otcové se na své dítě těší. Chtějí mu být co nejblíže, i když si třeba mnozí novopečení otcové neví s drobečkem zase tak úplně rady. Někteří tatínkové láskyplně a pyšně drží své malé prince a princezny, neváhají vyměnit každou špinavou plenku, koupou a pečují o ženu i o dítě. Snášejí rozmary a nálady svých žen, musí se srovnat s tím, co viděli přímo u porodu. Některé muže postihne Madonin komplex a nemohou se své ženy ani dotknout. A což teprve ty existenciální starosti, potřeba zabezpečit rodinu, vydělávání peněz a potřeba být doma plně k dispozici ženě a trávit čas se svým dítětem. I otcové mají své úzkosti a o své děti se bojí. A také oni se musí smířit s nemocí dítěte, jeho případným postižením, s poporodními depresemi ženy nebo s dalšími situacemi, které mohou nečekaně nastat. Život je tak křehký a nepředvídatelný – a když má člověk dítě, už tady není sám a neodpovídá pouze sám za sebe. Některé muže až zaskočí nečekaný příval zodpovědnosti a smyslu pro povinnost. Ta tam je mladická nerozvážnost, párty až do rána, volnost a riskování u adrenalinových sportů.

Poporodní deprese u mužů a tlak společnosti na výkon a zabezpečení rodiny

Příčiny rozvoje poporodní deprese u mužů mohou být různé. Depresivní příznaky u některých novopečených tatínků často způsobuje právě příval zodpovědnosti, pocit nátlaku a omezení v dosavadním životním stylu, strach o partnerku a o dítě a především obava z celospolečenských tlaků a nenaplnění nároků na zabezpečení rodiny. Nejčastěji jsou to právě existenciální starosti a nedostatek financí pro mladou rodinu. Pokud přijde dítě neplánovaně u mladého páru, nikdy to není snadné a mnohé páry to neustojí. Častým problémem také bývá přílišný tlak či kontrola ze strany rodičů, kteří si neuvědomují, že mladí lidé chtějí mít vlastní život a mnohem více než neustále připomínky a kritiku uvítají psychickou podporu, respekt a důvěru. Pokud je muž frustrovaný a chybí mu sebevědomí, má na poporodní depresi pěkně zaděláno. U empatického a velmi citlivého muže se může stát, že začne na sebe přebírat nálady své emocionálně rozhozené či depresivní partnerky. Namísto toho, aby jeden z páru byl ten silnější a všechno držel, nastává situace, kdy tento nesmírný tlak způsobí zhroucení obou rodičů, kteří pak nefungují tak, jak by měli.

Celý článek najdete zde: https://motherclub.cz/poporodni-deprese-u-muzu-proc-to-mladi-otcove-rodin-maji-tezke/

Související články na portálu Šance Dětem