Pomoc u výuky určují ostré lokty

Datum publikace: 12. 10. 2011
Periodikum:
Lidové noviny
Jak rozhodnout, co přesně potřebuje postižený školák k učení? Pracovníkům center speciální pedagogiky bude od příštího roku radit šest manuálů.

Každé handicapované dítě má jiné potřeby při svém vzdělávání. Ne vždy je speciální pedagogové přesně odhalí. Od nového roku by jim s tím měly pomoci manuály, které sjednotí způsob diagnostikování postižení.

"Katalogy určí, jaká je hloubka zdravotního postižení dítěte, jaké potřeby pro vzdělávání má, jaká má omezení pro jednotlivé předměty, jakou má výdrž a podobně," vysvětlil Jan Michalík z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, která projekt zaštiťuje.

Rodiče i učitelé po vyšetření dostanou od speciálního pedagoga zprávu o tom, jak se o dítě starat, aby se co nejvíce s ohledem na jeho postižení rozvíjelo. Zavedení manuálů má zajistit také to, aby vznikaly stejné posudky na jedno dítě i v případě, že by je dělali různí pracovníci pedagogických center.

"Posouzení dítěte se dnes může lišit kraj od kraje. Měli jsme děti s naprosto stejným postižením, naprosto stejnou diagnózou. Jedno z nich čerpalo podporu na asistenta 200 tisíc ročně, druhé žádnou. Katalog by měl stanovit to, aby všem bylo měřeno stejným metrem," podotkl Michalík.

"Dnes nemá asistenta ten, kdo ho skutečně potřebuje, ale ten, kdo v tom umí chodit. Kdo má rodiče, kteří mají ostré lokty, ten si zajistí, co potřebuje. Ti ostatní mají smůlu," dodal Michalík.

Dítě posouzené na základě manuálu dostane svou "zdravotní kartu", kde budou zaznamenány jeho potřeby pro vzdělávání i rozsah postižení. Pokud změní speciálního pedagoga, odnese si kartu s sebou, podobně jako kdyby přecházelo k jinému lékaři.

Katalogy posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, které vznikly zvlášť pro hodnocení dětí s tělesným, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, pro děti s narušenou komunikační schopností a pro autisty, vedou sociální pedagogy k tomu, aby děti posuzovali komplexně, tedy nejenom s ohledem na jejich psychiku nebo handicap. Sestavovalo je déle než rok na 80 odborníků.

Testovat se nyní budou na 600 dětech. Od začátku příštího roku je budou mít k dispozici všechna speciálně pedagogická centra v republice. Vzniknout by k nim měl i doplňující software, který pomůže pracovníkům nasbírané informace o stavu dítěte zpracovávat. Odborná společnost nemůže jednotlivým centrům nařídit, aby manuály používala. Předloží je však ministerstvu školství k případnému zapracování do školských zákonů.

Autorka článku: HELENA STINGLOVÁ

  • - Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo základní školy 70,7 tisíce postižených dětí, což je devět procent všech žáků základních škol. Na středních školách bylo zapsáno 18,7 tisíce postižených studentů. Ti tvořili 3,8 procenta všech středoškoláků v denní formě vzdělávání.
  • - Speciální pedagogové dostanou od příštího roku do rukou manuál, který jim pomůže stanovit, co přesně potřebuje postižené dítě, aby se mohlo vzdělávat přiměřeně svému hendikepu.
  • - Rodiče každého dítěte po posouzení dostanou zprávu, která jim vysvětlí, jak odítě pečovat, aby se co nejlépe rozvíjelo. Podobnou zprávu by měli dostávat i učitelé dětí.
  • - Katalogy posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb vznikly zvlášť pro hodnocení dětí s tělesným, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, pro děti s narušenou komunikační schopností a pro autisty.
  • - Manuály budou do konce roku testovat speciální pedagogové na 600 dětech s různými hendikepy.

 

Celé znění článku naleznete na: www.lidovky.cz


> další zprávy z médií