Počet škol bez bariér pomalu roste

Datum publikace: 05. 10. 2011
Periodikum:
noviny.cz
Bariéry na základních a středních školách komplikují začlenění handicapovaných žáků do běžného vyučování. Počet bezbariérových škol ale pomalu roste.

Již 16 škol v České republice odstranilo bariéry za podpory Nadace ČEZ v rámci projektu Oranžové schody. Jednou z nich je ZŠ v Kostelci nad Černými lesy, kde se tři žáci školy mohou od poloviny září pohybovat bez cizí pomoci.

Adélka (14 let), Renda (11 let) a Ondra (10 let) navštěvují základní školu v Kostelci nad Černými lesy. Tyto děti se sice pohybují na vozíčku, ale díky snaze zdejší ředitelky se začleňují do běžného vyučování, zájmových kroužků, exkurzí a výletů. Doposud však nebyla škola zcela bez bariér.

„Renda se rád zapojuje během přestávek do dětských diskuzí a her a jeho nadšení, že je někde s dětmi, se nedá popsat. Bohužel se ale stávalo, že jsme hodiny strávili ve třídě bez dětí, protože jsme se nemohli dostat po schodišti do učebny, kde měli jeho spolužáci vyučování, to ho mrzelo,“ uvedla maminka Reného Anna Tóthová.

Celé znění článku naleznete na: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-pocet-skol-bez-barier-pomalu-roste-131723.

Dívka s melounem na trávě