Počet předčasných porodů a nedonošených dětí u nás roste

Datum publikace: 08. 03. 2018
Periodikum
abctehotenstvi.cz
V České republice se neustále zvyšuje počet předčasných porodů. Pokud v roce 2002 ze všech porodů připadlo na porody předčasné šest procent, tak současná čísla mluví o 8,3 procenta. V roce 2002 se předčasně narodilo 5567 dětí, zatímco v roce 2014 už to bylo 9121 dětí.

Asi 1,2 procenta ze všech narozených dětí je dokonce extrémně nedonošených, tedy přijdou na svět dříve než ve 28. týdnu těhotenství.

Předčasný porod je definován jako porod do konce 37+0 týdne těhotenství. V naprosté většině (70-80 %) se jedná o porod spontánní a jeho příčiny nejsou dosud plně objasněné. Existují některé neovlivnitelné rizikové faktory, například předchozí předčasný porod, afroamerická rasa, věk rodičky méně než 18 a více než 40 let, nízká tělesná hmotnost, či špatný socioekonomický status.

Mezi ovlivnitelné rizikové faktory patří především kouření, zneužívání drog, krátký interval mezi porody, chybějící prenatální péče, anémie a další.
„Trend zvyšujícího se počtu předčasně narozených dětí určitě souvisí mimo jiné i s posouváním mateřství do vyššího fertilního věku, celkovým snížením plodnosti populace a ohromným rozvojem asistované reprodukce. Sledujeme to v západním světě a Česká republika není výjimkou," konstatuje prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. primář Neonatologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice.

Celý článek k přečtení na: https://www.abctehotenstvi.cz/txt/pocet-predcasnych-porodu-a-nedonosenych-deti-u-nas-roste

další zprávy z médií

Související články na portálu Šance Dětem: