Piráti spolunavrhli přeměnu kojeneckých ústavů na centra péče, která mají pomáhat dětem s těžkým zdravotním handicapem. Žádají i lepší podporu pěstounů

Datum publikace: 30. 07. 2020
Periodikum:
feedit.cz
Konec kojeneckých ústavů, jak je známe dnes, se o něco přiblížil realitě. K návrhu na jejich přeměnu na Centra komplexní péče pro děti se zdravotním znevýhodněním totiž vláda zaujala neutrální stanovisko.

Na legislativě se podílela i místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, která se dlouhodobě o tuto otázku zajímá. „Česko je poslední země EU, kde kojenecké ústavy, tedy dětské domovy pro děti do tří let, stále fungují. Pro zdárný vývoj je klíčové, aby byly malé děti umisťovány do rodin. K tomu je ale i nutná podpora pěstounů, a včasná prevence potíží u biologických rodin. Zároveň se dnes opomíjí situace rodin s dětmi, které jsou vážně zdravotně handicapované a chybí například odlehčovací pobyty. Pro takové případy by měla fungovat Centra komplexní péče s dostatkem pracovníků, aby byla zajištěna kvalitní péče,“ popsala Richterová.

Novela chce v první řadě zamezit umisťování dětí bez závažných zdravotních potíží do kojeneckých ústavů. „Naším cílem obecně je, aby děti zůstávaly co nejvíce v rodinném prostředí, kde lépe prospívají. To má ale několik podmínek. V prvé řadě musíme řešit dostupnost bydlení a chudobu rodin tak, aby nebylo nutné odebírání. V případě, že se opravdu o dítě nemá kdo starat, by měli u malých dětí na řadu přijít pěstouni. Nejdříve dočasní, později dlouhodobí nebo je samozřejmě možností u právně volných dětí adopce,“ uvedla Richterová s tím, že stát v současné době pěstouny dostatečně nepodporuje. „Celý přechod kojeneckých ústavů na centra péče naráží na nedostatek pěstounů. Není divu – existuje řada bariér, která lidi odrazuje od toho, aby se do takto zodpovědného a náročného úkolu pustili. Jedním z nich je fakt, že není dostatečně chráněno jejich soukromí. Například u soudu se totiž biologičtí rodiče dozví všechny informace o pěstounské rodině, a to i včetně jejich vlastních dětí. Hrozí pak samozřejmě konflikty. Problémem je také nedostatečné finanční ohodnocení. Je nutné, aby byla v odměně zohledňována alespoň inflace a podle ní se částka pravidelně zvyšovala,“ dodala pirátská poslankyně.

Celý text najdete zde:

https://feedit.cz/2020/07/27/pirati-spolunavrhli-premenu-kojeneckych-ustavu-na-centra-pece-ktera-maji-pomahat-detem-s-tezkym-zdravotnim-handicapem-zadaji-i-lepsi-podporu-pestounu/