Pěstounská péče na přechodnou dobu, přehled podmínek a nárok na sociální dávky

Datum publikace: 05. 01. 2022
Periodikum:
finance.cz
Zvažujete pěstounskou péči na přechodnou dobu, ale není vám jasné, jaké podmínky musíte splnit, abyste mohli být zařazeni do evidence žadatelů? Na jaké dávky budete mít jako pěstouni nárok?

Co znamená pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD)?

Pěstounská péče na přechodnou dobu je forma náhradní krátkodobé rodinné péče, kdy se dítě umisťuje do rodiny pěstouna na dobu maximálně jednoho roku. Tato podoba pěstounské péčevznikla především jako reakce na špatné podmínky dětí v kojeneckých ústavech, kde se jim nedostávalo patřičných podnětů pro jejich rozvoj. Od roku 2025 by měla být ústavní péče u dětí do 3 let úplně minimalizována a poskytována pouze hendikepovaným dětem, pro které je často složité najít vhodné pěstouny.

Zákonné vymezení pěstounské péče na přechodnou dobu

  • Základní úprava této formy pěstounství, je vymezena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
  • PPPD se opírá o rámec úmluvy o právech dítěte, jejímž podepsáním se Česká republika zavázala k zajištění právní ochrany dětí.
  • Roku 2012 se vláda České republiky usnesla na schválení Národní strategie ochrany práv dětí, čímž se zavázala do roku 2018 vytvořit strukturu, která bude dbát na důsledné dodržování ochrany dětí

Celý článek najdete zde: https://www.finance.cz/540230-pestounska-pece-na-prechodnou-dobu/

dvě děti

Související články: